Zásady ochrany osobních údajů

Při používání webové stránky https://ceskakasina.com můžete být požádáni o osobní informace včetně informací potřebných k tomu, aby si zákazníci mohli předplatit na e-mail zpravodaj webové stránky nebo poslat zprávu a odeslat otázky správcem webových stránek prostřednictvím kontaktního formuláře vytvořeného na webové stránce. CeskaKasina.com (dále jen „společnost“) se zavazuje důvěrně zacházet s osobními údaji, které poskytly návštěvníci této webové stránky, při dodržení všech zásad nejvyšší bezpečnosti. V rámci tohoto závazku Společnost vyvinula tyto Zásady ochrany osobních údajů, aby zajistila, že návštěvníci webových stránek jsou informováni o důvodech shromažďování informací, vysvětlují, jaké informace se shromažďují a kde se uchovávají. Tyto zásady ochrany osobních údajů také zajišťují, že webová stránka splňuje příslušné právní požadavky. Osobní údaje jsou veškeré informace o návštěvníkovi webové stránky, které do určité míry identifikují osobu nebo vytvářejí podmínky k určení totožnosti osoby. V souladu s obecným nařízením o ochraně údajů Evropské unie (EU) je provozovatelem údajů získaných na této webové stránce společnost. Pokud je to nutné, můžete se obrátit na lotyšský inspektorát údajů a požádat o další informace o právech dotčené osoby nebo podat stížnost.

Jaké osobní informace shromažďuje a ukládá o vás?

Společnost shromažďuje a ukládá na této stránce pouze informace potřebné pro úspěšnou implementaci jedné nebo více jejích funkcí. Osobní údaje shromážděné od návštěvníků webových stránek https://ceskakasina.com zahrnují jméno osoby a soukromý e-mail.

Jak se shromažďují požadované osobní informace?

Osobní údaje návštěvníka se ukládají, když se osoba dobrovolně přihlásí k odběru informačního letáku prostřednictvím e-mailu. E-mail je uložen v databázi profilů internetového marketingu společnosti. Jméno a e-mail osoby musí být uvedeny v kontaktním formuláři vytvořeném v kontaktní části webové stránky. Je třeba poznamenat, že v této části není jméno povinné, aby se správcem webových stránek odeslala zpráva. Jméno zákazníka uvedené v kontaktní části se nikde neuloží, informace uvedené v kontaktním formuláři v poli „Jméno“ slouží pouze pro informační účely, čímž se zlepší komunikaci mezi společností a návštěvníkem.

Jak se používají osobní informace návštěvníky?

Společnost má právo použít získané osobní údaje návštěvníků na poskytování informací o nabídkách a službách popsaných na webových stránkách https://ceskakasina.com ve formě e-mailových zpravodajů, které se předávají prostřednictvím e-mailové marketingové platformy SendGrid. Hlavním využitím jsou pravidelné marketingové a komunikační aktivity v e-mailu. Tento e-mailový leták se můžete kdykoli odhlásit.

Komu a jak mohou být poskytnuty osobní informace zákazníků?

https://ceskakasina.com Zásady ochrany osobních údajů stanoví, že získané informace o zákaznících se nesmí za žádných okolností přenést na třetí stranu pro použití. Určené jsou pouze na https://ceskakasina.com, aby poskytovaly určité komunikační funkce.

Jak dlouho budou informace uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovávány, dokud bude mít společnost právo je používat pro informační účely, dokud se rozhodnete nepřijímat e-mailové zprávy zamýšleným způsobem.

Ochrana osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro společnost velmi důležitá. Proto jsou zavedeny technické a fyzické záruky, které chrání osobní informace předložené návštěvníky lokality před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, zveřejněním, změnou a neoprávněným použitím v jakékoli jiné formě zpracování informací. Společnost nabízí nejvyšší možnou ochranu proti neoprávněnému použití a neoprávněnému přístupu k osobním údajům návštěvníků. Přenos dat je zabezpečen vrstvou SSL (Secure Sockets Layer) s vysokou úrovní zabezpečení. V případě porušení budeme jednat v souladu s obecným nařízením EU o ochraně údajů a nedostatky údajů neprodleně oznámíme místnímu orgánu pro ochranu údajů, což je nejpozději 72 hodin po incidentu.

Přezkoumání stížností dotčené osoby

Pokud nejste spokojeni s naší prací při zpracování vašich osobních údajů nebo byste chtěli získat další informace o procesu zpracování dat, kontaktujte nás na e-mailové adrese [email protected].

Souhlas dotčené osoby

Zadáním vašeho osobního e-mailu nebo jiných informací do polí uvedených na webové stránce vyjadřujete souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s tím, že společnost zpracovává a používá informace, které poskytnete, k dosažení výše uvedených cílů.

Jak cookies fungují a proč je používáme?

Návštěvou naší webové stránky souhlasíte s používáním našich souborů cookie v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Cookies jsou malé soubory, které prohlížeč ukládá v počítači návštěvníka nebo v jiném inteligentním zařízení pokaždé, když člověk navštíví webovou stránku. Soubory ukládají informace do počítače nebo mobilního zařízení a používají se:

  • abychom mohli identifikovat vás a vaše zařízení, například identifikací vaší adresy IP;
  • poskytnout vám na našem webu přizpůsobené prostředí;
  • získat údaje, které nám umožní pochopit, jak návštěvníci používají náš web, abychom ho mohli vylepšit.
  • připomínáme, že každý návštěvník stránky https://ceskakasina.com má vždy možnost vypnout soubory cookie v nastavení webového prohlížeče nebo smartphonu.
  • aktualizace zásad ochrany osobních údajů
  • společnost bude pravidelně aktualizovat obsah Zásad ochrany osobních údajů Webové stránky, aby odrážela zlepšení nebo jiné změny v jejím fungování. Pokud namítáte proti kterékoliv ze změn, kontaktujte nás nebo okamžitě přestaňte využívat služeb lokality.

Tato zásada byla naposledy aktualizována 10. června 2018.

Všeobecné informace

Společnost Silja Holding SIA (dále jen „společnost“), která se nachází v Stabu 49 – 5, Riga, Latvia, LV-1011, je správcem zpracování osobních údajů.

Zákazník má právo získat od společnosti potvrzení, že jeho osobní údaje se zpracovávají nebo nezpracovávají a že k jeho osobním údajům má přístup nebo ne.

Pokud se o dotyčné osoby získaly osobní údaje, má právo vědět, jaký byl zdroj osobních údajů.

Zákazník má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů.

Zákazník má právo kdykoliv dát svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před zrušením.

Zákazník má právo pozastavit zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Zákazník má právo požádat o vymazání svých osobních údajů.

Zákazník má právo požádat o omezení a odmítnutí zpracování svých osobních údajů.

Zákazník má právo dostávat osobní údaje, které poskytl provozovateli ve strukturovaném, sdíleném a strojem čitelném formátu.

Na poskytování služby může společnost sdílet údaje s jinými společnostmi ve společnosti Silja Holding SIA.

Zákazník má právo podat stížnost na Úřad komisaře pro informace a ochranu údajů zasláním žádosti na adresu [email protected] nebo na návštěvě Blaumana 11/13-15, Riga, Latvia, LV-1011.